Particulieren

Doneren - Financieel 

Hoewel het voedsel gratis beschikbaar wordt gesteld en we alleen met vrijwilligers werken, is het voor ons onmogelijk met gesloten beurs te opereren. We proberen deze kosten te dekken via fondsen, sponsoring en giften. Dit zijn noodzakelijke onkosten waarvoor wij uw hulp nodig hebben.

U kunt uw gift overmaken naar IBAN: NL80 RABO 0122 2957 30 t.n.v. Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl. 

Vrijwilligerswerk

Een groep van plus minus 30 enthousiaste vrijwilligers is wekelijks actief om ervoor te zorgen dat de cliënten kunnen worden voorzien van een noodzakelijk levensmiddelenpakket. We hebben momenteel dringend behoefte aan gemotiveerde collega’s die zich, samen met ons, willen inzetten voor het goed functioneren van onze voedselbank. Voelt u zich aangesproken? Bekijk de vacatures of neemt u dan contact met ons op.

Particulieren